محصولات استاندارد در بیش از 10 مدل طلا

سرویس . گردنبند . آویز . رولباسی . نیم ست . النگو . دستبند . انگشتر . گوشواره . پابند

موشن گرافیک محصولات

عکس نمونه محصولات

سرویس طلا
النگو مدل الماس

کلیپ نمونه محصولات

اینستاگرام شرکت زرناز

صنایع زرناز پارس شرافت🌹
۰
النگو آماتيس باريک🤩✨
حدود ٧ گرم
.
.
براى خريد از محصولات زرناز(به صورت تک) دایرکت پیام دهید ، تا  همکار محترم نماینده شهرتان را معرفی کنیم.⚘
.
@zarnaz_industry
@zarnazgold__
.
.
.
#صنایع_زرناز #شرافت #صنايع #طلا  #جواهر #طلای_ایران #جواهرایرانی #طلای_خاص
#بازار #طلای_لوکس #النگو #النگو_طلا #طلای_سفید #دستبند #دستبندطلا  #النگوپهن #النگو_شیک  #ست_طلا #طلاجات #نيم_ست #النگوطلا #حلقه #طلای_تهران  #انگشترطلا

#ذهب #مجوهرات 

#gold #zarnaz_industry #bangleset
...

صنایع زرناز پارس شرافت🌹
۰
النگو المیرا 🤩
حدود ۶ الی ۷ گرم
.
.
براى خريد از محصولات زرناز(به صورت تک) دایرکت پیام دهید ، تا  همکار محترم نماینده شهرتان را معرفی کنیم.⚘
.
@zarnaz_industry
@zarnazgold__
.
.
.
#صنایع_زرناز #شرافت #صنايع #طلا  #جواهر #طلای_ایران #جواهرایرانی #طلای_خاص
#بازار #طلای_لوکس #النگو #النگو_طلا #طلای_سفید #دستبند #دستبندطلا  #النگوپهن #النگو_شیک  #ست_طلا #طلاجات #نيم_ست #النگوطلا #حلقه #طلای_تهران  #انگشترطلا

#ذهب #مجوهرات 

#gold #zarnaz_industry #bangleset
...

صنایع زرناز پارس شرافت🌹
۰
النگو نايت🤩
حدود ٢/٥ الىٰ ٣ گرم
.
.
براى خريد از محصولات زرناز(به صورت تک) دایرکت پیام دهید ، تا  همکار محترم نماینده شهرتان را معرفی کنیم.⚘
.
@zarnaz_industry
@zarnazgold__
.
.
.
#صنایع_زرناز #شرافت #صنايع #طلا  #جواهر #طلای_ایران #جواهرایرانی #طلای_خاص
#بازار #طلای_لوکس #النگو #النگو_طلا #طلای_سفید #دستبند #دستبندطلا  #النگوپهن #النگو_شیک  #ست_طلا #طلاجات #نيم_ست #النگوطلا #حلقه #طلای_تهران  #انگشترطلا

#ذهب #مجوهرات 

#gold #zarnaz_industry #bangleset
...

صنایع زرناز پارس شرافت🌹
۰
.
.
براى خريد از محصولات زرناز(به صورت تک) دایرکت پیام دهید ، تا  همکار محترم نماینده شهرتان را معرفی کنیم.⚘
.
@zarnaz_industry
@zarnazgold__
.
.
.
#صنایع_زرناز #شرافت #صنايع #طلا  #جواهر #طلای_ایران #جواهرایرانی #طلای_خاص
#بازار #طلای_لوکس #النگو #النگو_طلا #طلای_سفید #دستبند #دستبندطلا  #النگوپهن #النگو_شیک  #ست_طلا #طلاجات #نيم_ست #النگوطلا #حلقه #طلای_تهران  #انگشترطلا

#ذهب #مجوهرات 

#gold #zarnaz_industry #bangleset
...

صنایع زرناز پارس شرافت🌹
۰
النگو پیانو🤩
حدود ٦ گرم
.
.
براى خريد از محصولات زرناز(به صورت تک) دایرکت پیام دهید ، تا  همکار محترم نماینده شهرتان را معرفی کنیم.⚘
.
@zarnaz_industry
@zarnazgold__
.
.
.
#صنایع_زرناز #شرافت #صنايع #طلا  #جواهر #طلای_ایران #جواهرایرانی #طلای_خاص
#بازار #طلای_لوکس #النگو #النگو_طلا #طلای_سفید #دستبند #دستبندطلا  #النگوپهن #النگو_شیک  #ست_طلا #طلاجات #نيم_ست #النگوطلا #حلقه #طلای_تهران  #انگشترطلا

#ذهب #مجوهرات 

#gold #zarnaz_industry #bangleset
...

صنایع زرناز پارس شرافت🌹
۰
النگو مريم🤩
٤ الى ٥ گرم
.
.
براى خريد از محصولات زرناز(به صورت تک) دایرکت پیام دهید ، تا  همکار محترم نماینده شهرتان را معرفی کنیم.⚘
.
@zarnaz_industry
@zarnazgold__
.
.
.
#صنایع_زرناز #شرافت #صنايع #طلا  #جواهر #طلای_ایران #جواهرایرانی #طلای_خاص
#بازار #طلای_لوکس #النگو #النگو_طلا #طلای_سفید #دستبند #دستبندطلا  #النگوپهن #النگو_شیک  #ست_طلا #طلاجات #نيم_ست #النگوطلا #حلقه #طلای_تهران  #انگشترطلا

#ذهب #مجوهرات 

#gold #zarnaz_industry #bangleset
...

صنایع زرناز پارس شرافت🌹
۰
النگو الماس🤩💎
حدود ٨/٥ الىٰ ١٠ گرم
.
.
براى خريد از محصولات زرناز(به صورت تک) دایرکت پیام دهید ، تا  همکار محترم نماینده شهرتان را معرفی کنیم.⚘
.
@zarnaz_industry
@zarnazgold__
.
.
.
#صنایع_زرناز #شرافت #صنايع #طلا  #جواهر #طلای_ایران #جواهرایرانی #طلای_خاص
#بازار #طلای_لوکس #النگو #النگو_طلا #طلای_سفید #دستبند #دستبندطلا  #النگوپهن #النگو_شیک  #ست_طلا #طلاجات #نيم_ست #النگوطلا #حلقه #طلای_تهران  #انگشترطلا

#ذهب #مجوهرات 

#gold #zarnaz_industry #bangleset
...

صنایع زرناز پارس شرافت🌹
۰
النگو مريم🤩
٤ الى ٥ گرم
.
.
براى خريد از محصولات زرناز(به صورت تک) دایرکت پیام دهید ، تا  همکار محترم نماینده شهرتان را معرفی کنیم.⚘
.
@zarnaz_industry
@zarnazgold__
.
.
.
#صنایع_زرناز #شرافت #صنايع #طلا  #جواهر #طلای_ایران #جواهرایرانی #طلای_خاص
#بازار #طلای_لوکس #النگو #النگو_طلا #طلای_سفید #دستبند #دستبندطلا  #النگوپهن #النگو_شیک  #ست_طلا #طلاجات #نيم_ست #النگوطلا #حلقه #طلای_تهران  #انگشترطلا

#ذهب #مجوهرات 

#gold #zarnaz_industry #bangleset
...

صنایع زرناز پارس شرافت🌹
۰
النگو تيفانى 🤩
حدود ٥ الىٰ ٦ گرم
.
.
براى خريد از محصولات زرناز(به صورت تک) دایرکت پیام دهید ، تا  همکار محترم نماینده شهرتان را معرفی کنیم.⚘
.
@zarnaz_industry
@zarnazgold__
.
.
.
#صنایع_زرناز #شرافت #صنايع #طلا  #جواهر #طلای_ایران #جواهرایرانی #طلای_خاص
#بازار #طلای_لوکس #النگو #النگو_طلا #طلای_سفید #دستبند #دستبندطلا  #النگوپهن #النگو_شیک  #ست_طلا #طلاجات #نيم_ست #النگوطلا #حلقه #طلای_تهران  #انگشترطلا

#ذهب #مجوهرات 

#gold #zarnaz_industry #bangleset
...

از طراحی تا تولید در کنار شما هستیم

سفارش از طریق واتساپ

کد T915

عیار استاندارد 18

فاکتور رسمی